Công Trình Đã Thực Hiện

Danh sách công trình công ty Quan Hiền đã thực hiện

BIỂU THỐNG KÊ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NĂM 2010

STT Tên khách hàng Tên công trình MS CT Ngày ký HĐ Số tiền
1 Hiệp hội thương mại Đài Loan tỉnh BD CT cải thiện điện lực VN-99003 28/12/2009

650.000.000

2

FUCO

CT trạm biến điện VN-99005 25/01/2010

1.110.000.000

3

CSB BATTERY

CT điện nước máy móc mới VN-99006 30/01/2010

4.004.000.000

4

TEX HONG

CT chiếu sáng kho ngoài trời, phát sinh xưởng VN-99007

19/03/2010

348.000.000

5

CSB BATTERY

CT thay đổi V3 VN-99009

11/05/2010

51.416.789

6

CSB BATTERY

CT phối điện điều hòa hút bụi VN-99013

11/05/2010

284.792.640

7

CSB BATTERY

CT điện nước cho máy móc lắp thêm VN-99014

11/05/2010

608.869.536

8

GREEN RIVER FURNITURE CORP

Công trình thi công thiết bị điện VN-99017-22-27

26/05/2010

122.100.000
9

ZHENG ZHAN

CT trạm biến điện 1600KVA

VN-99015

20/04/2010 1.800.000.000
10

ZHENG ZHAN

Thầu công trình KING THUẬN PHÁT

VN-99015

14/05/2010 20.000.000
11

ZHENG ZHAN

Thầu công trình KING THUẬN PHÁT

VN-99015

20/04/2010 7.700.000
12

ZHENG ZHAN

Thầu công trình LONG NHẬT VN-99015 19/05/2010 495.000.000
13

CSB BATTERY

CT lắp đặt máy móc VN-99016 11/05/2010 43.332.474
14

NAN PAO RESINS

CT tủ điện VN-99018 27/04/2010 240.000.000
15

SAN THAI

CT máng thang xưởng mới VN-99019 19/06/2010 275.000.000
16

CHENG TAI

CT thoát nước VN-99020 07/07/2010 17.380.000
17 GREEN RIVER FURNITURE CORP Công trình lắp đắt LBS VN-99031 14/07/2010 48.500.000
18

CSB BATTERY

CT phối điện máy lắp thêm V5 VN-99021

11/05/2010

123.200.000
19

ZILEI STEEL

CT làm đường dây cho máy phát điện VN-99023 31/05/2010 24.200.000
20

CSB BATTERY

CT thoát nước nhà xưởng VN-99024 19/05/2010 67.650.000
21

NAN PAO

CT lắp đặt thiết bị điện khí xưởng keo trắng R06 VN-99025 28/05/2010 68.478.443
22

MINH NGHỆ

CT phối điện xưởng lầu 1 CTY MINH NGHỆ VN-99026 16/06/2010 1.315.600.000
23

MINH NGHỆ

Thầu công trình KING THUẬN PHÁT VN-99026 18/06/2010 80.000.000
24

HIGH RIDE

CT phối dây cho máy phát điện đặt thêm VN-99028 09/07/2010 220.000.000
25

CHENG LOONG

CT phối điện và lắp đặt thiết bị hạ thế toàn xưởng VN-99029 11/06/2010 8.200.000.000
26

CHENG LOONG

Thầu công trình KING THUẬN PHÁT VN-99029 09/07/2010 143.088.000
27

CHENG LOONG

Thầu công trình QUÝ TƯỜNG VN-99029 09/07/2010 167.200.000
28

CSB BATTERY

CT lắp đặt mới đường dây thiết bị VN-99033 14/07/2010 48.000.000
29

CSB BATTERY

CT lắp đặt mới đường ống khí và nước thải trong xưởng VN-99034 14/07/2010 47.520.000
30 QUẾ HOA CT cấp thoát nước cho nhà xưởng NAN PAO VN-99035 24/07/2010 754.545.843
31

VIỆT GIAI (KI.WORKS)

CT điện nước VN-99036 30/07/2010 1.609.716.525
32 HIỆP LỢI CT điện nước VN-99038 12/07/2010 1.893.758.764
33 HỒNG PHÚC CT phối tủ điện VN-99040 07/08/2010 70.000.000
34 CSB BATTERY CT lắp đặt tủ điện trong xưởng VN-99041 07/08/2010 33.000.000
35 TEX HONG Công trình phối điện động lực kỳ III VN-99046 01/09/2010 28.160.000.000
36 ZILEI STEEL Công trình di chuyển nguồn điện VN-99047 27/08/2010 258.500.000
37 CSB BATTERY Dây bù nhiệt VN-99048 14/07/2010 40.000.000
38 NOROO-NAN PAO Công trình phối điện mới nhà xưởng VN-99050 03/09/2010 176,000 USD
39 MAY DINLING Công trình phối điện mới nhà xưởng VN-99051 06/09/2010 6.380.000.000
40 CSGT METALS CT cải thiện ống nước thải và cấp nước cây xanh VN-99054 16/09/2010 88.337.000
41

CN-QUAN HIỀN

Công trình lắp đặt cơ điện tòa Xưởng B02 Quế Võ Việt Nam VN-99039 02/08/2010 627.000.000
42 CN-QUAN HIỀN Công trình phối điện và nén khí nhà xưởng Gia Hân Việt Nam VN-99049-60 28/08/2010 1.079.680.207
43 QUAN HIỀN
CN- HÃ TĨNH
Công trình điện nước Đài Tố Thép Việt Khu Sinh Hoạt Hà Tĩnh VN-99056 14/09/2010 588.371.663
44

CN-QUAN HIỀN

Công trình Điện Nước Nhơn Bảo VN-99064 25/09/2010 7.537.830.498
45 QUAN HIỀN
CN- HÃ TĨNH
Phát sinh thêm công trình điện nước Đài Tố Thép Việt Khu Sinh Hoạt Hà Tĩnh VN-99056-A1 13/10/2010 150.550.224
46 MINH NGHỆ Công trình máng điện VN-99058 21/09/2010 35.323.200
47 ĐIỆN LẠNH MIDEA Công trình nhà xưởng mới giai đoạn 2 VN-99059 25/09/2010 6.280.000.000
48 HIGH RIDE Công trình phối điện máy hàn VN-99061 30/09/2010 1.100.000.000
49 NOROO-NAN PAO Công trình phối điện mới nhà xưởng lần 2 VN-99063 30/09/2010 467.500.000
50 NAN PAO RESING Công trình phối điện cho máy móc VN-99070 12/11/2010 319.000.000
51 ICHIHIRO Công trình tủ điện và phối dây VN-99071 16/11/2010 US$13.652
52 KI.WORKS VIETNAM CO.,LTD Trạm Biến Áp 630KVA VN-99073 22/11/2010 800.000.000
53 CÔNG TY TNHH LONG XƯƠNG Công trình phối điện cho máy móc VN-99075 29/11/2010 41.305.550
54 CÔNG TY TNHH BO HSING Công trình phối điện hạ thế xưởng mới VN-99077 23/12/2010 3.327.500.000
55 CÔNG TY TNHH BÌNH DƯƠNG CHINH LONG Công trình phối điện và phối ống thiết bị hạ thế nhà máy Mỹ Trang VN-99079 23/12/2010 1.100.000.000